Voorwaarden

piercing

King-Queen Body Art

Piercen geschiedt altijd op eigen risico!

Kind and Queen Body Art stelt zich niet aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien tijdens of na het piercen.

Kind and Queen Body Art hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar voor het aanbrengen van een piercing. Echter, bij de goedkeuring van een ouder of voogd (deze moet dan ook aanwezig zijn en zich kunnen legitimeren) kan de minimum leeftijd verlaagd worden naar 12 jaar.

Voor Intieme  piercings kunt u ook een afspraak maken in de avond voor meer rust.

Voor acties geldt, als de reservering is gemaakt dan is deze definitief. Bij reserveringen n.a.v. acties kunnen wij geen geld teruggeven.